Vítejte na stránkách


Současnost


=> 1. ledna 2008 měl sbor SDH Malenice 74 členů, z toho 6 žen.
=> V loňském roce jsme oslavili 110 let založení. Při této příležitosti jsme pořádali oslavy spojené s Okrskovou soutěží. Za účasti IZS ČR jsme pro děti připravili program se zaměřením na první pomoc, obranu
a ochranu majetku a osob. Policie ČR předvedla výcvik policejních psů.
=> V říjnu 2007 proběhla slavnostní schůze s předáním ocenění dlouholetým členům.
=> V rámci ochrany životního prostředí se zúčastňujeme sběru velkoobjemového a nebezpečného odpadu, ohrožujícího ekologický systém obce, včetně úklidu okolí HZ při příležitosti Dne Země.
=>Pro děti připravujeme sportovní odpoledne ke Dni dětí.
=> Soutěžní družstva mužů a žen se zúčastňují hasičských soutěží.
=> Sbor každoročně pořádá soutěž O pohár starosty obce Malenice.
=> Ve spolupráci s ostatními složkami se podílí na kulturním dění v obci.
=> Podílíme se na výsadbě a údržbě zeleně v obci i kolem ní. Například v roce 2007 jsme s obecním úřadem a ostatními složkami sázeli stromovou alej kolem cesty do ,,Čerence.“
=> V roce 2007 jsme se zúčastnili sázení ,,Lípy státnosti“ pro rozvoj zeleně v centru obce. V letních měsících zaléváme travnaté plochy a stromy ve středu obce.
=> V rámci zvelebení obce dbáme o čistotu potoka, který protéká středem obce.


Složení výboru SDH Malenice

Starosta - Josef Frk
Velitel - Václav Vávra
Jednatel- Milan Smola
Pokladní - Petra Hošková
Vedoucí MH - Jaromír Hoško
Členové výboru - Petr Podlešák, Jaroslav Mráz

Revizní komise

Antonín Šrámek
Jan Lazar ml.
Jiří Krajánek


 Webmaster: Hošík
E-mail: Hoskojar@gmail.com